Бухгалтерія для України Базова Версія


«Бухгалтерія 8 для України» призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісією), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

«Бухгалтерія для України» Базова версія редакція 2.0 розроблена на сучасному інтерфейсі «Таксі».

 Основні характеристики нового інтерфейсу «Таксі»:

-великий шрифт;

-збільшений робочий простір;

-нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;

-доступ до повнотекстового пошуку, вибраному, меню функцій та історії з будь-якого вікна;

-зручний пошук у списках, управління пошуком;

-можливість додати до вибраного як об’єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди.

Функціональні опції

Налаштуваннями параметрів обліку (Головне – Настройки – Параметри обліку) передбачено низку функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов’язаних з опцією.

Відключення функціональної опції не призводить до вилучення об’єктів конфігурації: у разі подальшого включення функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються до інтерфейсу.

Передбачені такі функціональні опції:

-Ведеться облік розрахунків у валюті.

-Ведеться облік зворотної тари.

-Ведеться облік бланків суворого обліку.

-Ведеться діяльність за договорами комісії.

-Ведеться роздрібна торгівля.

-Ведеться виробнича діяльність.

Банківські документи

Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються у журналі «Банківські виписки».

Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом «Надходження на банківський рахунок». Документом відображається будь-яке надходження грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжного доручення, так і від банку, відповідно до платіжного ордера банку.

У новій версії редакції 2.0 документи «Платіжне доручення вхідне» будуть перетворені у документи «Надходження на банківський рахунок».

Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом «Списання з банківського рахунку». Документом відображається будь-яке списання коштів: як згідно з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

У новій версії редакції 2.0 документи «Платіжне доручення вихідне» будуть перетворені у документи «Списання з банківського рахунку».

Додано документ «Платіжне доручення». Документ є платіжним дорученням, яке направляється організацією банку для перерахування грошових коштів. Документ можна роздрукувати, або передати банку через систему «Клієнт-банк». Документ не формує бухгалтерських проводок і не є аналогом документа «Платіжне доручення вихідне», що використовувався у редакції 1.2. Після отримання від банку інформації про списання коштів, слід сформувати документ «Списання з банківського рахунку». Сума платежу та інформація про одержувача можуть бути заповнені автоматично з «Платіжного доручення».

Кадровий облік

Кадрові накази (прийом, переведення, звільнення) оформляються окремо для кожного співробітника.

Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) вказується для співробітника безпосередньо у наказі про прийом і може бути змінений у разі кадрового переведення. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.

Документ «Кадрове переведення» дозволяє фіксувати як зміну кадрових даних без змін даних про оплату праці, так і зміну тільки даних про оплату праці.

Спрощено введення інформації про планові внески соціального страхування у кадрових документах – замість зазначення повного набору необхідних внесків вказується тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності з ЄСВ. Під час розрахунку зарплати повний набір внесків визначається за основною категорією співробітника та видом проведених нарахувань.

Реалізовано можливість ведення спрощеного кадрового обліку. Такий облік кадрів дозволяє не використовувати документи, а інформацію про місце роботи співробітника, плановий оклад тощо можна внести безпосередньо у картку співробітника. У разі ведення спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. За необхідності під час роботи можна перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку.

Облік заробітної плати

У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, а для кожної організації – можливість створення основного графіка роботи. У документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка та/або виробничого календаря.

Спрощено та прискорено роботу з документом «Нарахування зарплати». Документ автоматично розраховується під час початкового заповнення за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису (або скасування проведення) в інформаційній базі.

У разі ведення спрощеного кадрового обліку можливо ведення спрощеного режиму обліку нарахувань у документі «Нарахування зарплати». При такому режимі інформація про нарахування співробітника вводиться у документі одним рядком (і без необхідності зазначення додаткових реквізитів). Обмеженням режиму є можливість використання тільки окладу по днях, індексації та нарахувань фіксованою сумою, відсутність перехідних нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можливий у будь-який момент без необхідності конвертації даних.

Спосіб відображення зарплати співробітника в бухгалтерському обліку тепер фіксується без необхідності оформлення кадрових документів, безпосередньо з довідника «Співробітники». Реалізована також можливість зазначення основного способу відображення в цілому по організації або для окремих підрозділів.

Формування проводок з нарахування заробітної плати можливе в двох режимах – безпосередньо у документі нарахування (під час його проведення), або окремим документом «Відображення зарплати в бухгалтерському обліку» в кінці періоду.

Ведення обліку щодо розрахунків з персоналом на субрахунках рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» можливо як для кожного працівника, так і зведено за всіма працівникам.

Оформлення відомостей на виплату заробітної плати здійснюється через банк і касу за допомогою окремих документів «Відомість в банк» і «Відомість в касу». Документи «Відомість на виплату зарплати», які використовувались раніше, залишені для зберігання введених даних, але більше не використовуються.

Зверніть увагу – тепер відомості на виплату автоматично фіксують виплату по взаєморозрахунках зі співробітниками та з бюджетом за ПДФО і внесками. Касові та банківські документи на виплату заробітної плати або перерахування податків тільки формують проводки з відображення виплати в бухгалтерському обліку.

Замість обліку способу виплати зарплати по співробітниках і даних про банківські картки ведеться облік особових рахунків співробітників у рамках зарплатних проектів. Оформлення виплати можливе будь-якому співробітнику і через банк, і через касу. Під час заповнення відомості в банк за зарплатним проектом проводиться відбір співробітників тільки у рамках цього проекту.

Депонування невиплаченої через касу заробітної плати здійснюється окремим документом «Депонування зарплати».

Версіонування об’єктів

Підсистема «Версіонування об’єктів» призначена для обліку історії змін об’єктів (хто, коли і що змінив). Також вона дозволяє отримувати звіти за версіями або за конкретною версією об’єкту.

Синхронізація з іншими конфігураціями

Реалізовано обмін даними з конфігурацією «Управління торгівлею для України», редакція 3.1.

У разі спільного використання конфігурації «Бухгалтерія для України», редакція 2.0 з конфігурацією «Роздрібна торгівля для України», редакція 2.0 можлива синхронізація даних.

Нумерація документів

Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації «Бухгалтерія для України» змінився у порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створеного документа кожного виду.

Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних регламентованих звітів (створених та збережених у редакції 1.2).

Щоб скористатися цією можливістю слід увійти в режимі Підприємства використовуючи «Товстий клієнт (керовану прикладну програму)».

ОБМЕЖЕННЯ БАЗОВОЇ ВЕРСІЇ

Базова версія «Бухгалтерія 8 для України» має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

-Не підтримується ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі. При цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп’ютері;

-Одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;

-Не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;

-Не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;

-Не підтримується робота розподілених інформаційних баз;

-Не підтримується СОМ-з’єднання і Automation-сервер.

Якщо у організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в одній інформаційній базі, одночасної роботи користувачів або інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку можна буде перейти на роботу з програмою «Бухгалтерія 8 для України» версії ПРОФ , яка не має зазначених обмежень.

Ціна: 2240,00 (Без ПДВ)

Без ПДВ: (згідно  п. 26 підр. 2 розділу XX ПКУ)