Інформаційно-технологічний супровід (березень 2018 року)


Усі матеріали і сервіси інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) активні і доступні користувачам.

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Доступ до сервісу ІС ІТС на сайті its.1c.ua

Усі користувачі, які мають діючий договір ІТС ПРОФ отримують повний доступ до сервісу інформаційної системи ІТС на сайті http://its.1c.ua. Користувачі ІТС ТЕХНО
отримують доступ сервісу інформаційної системи ІТС в обмеженому обсязі (тільки до розділу “Технологічна підтримка”).

Доступ на сайт its.1c.ua відкривається на час дії договору ІТС.

До уваги користувачів! Перевірити реєстрацію договору ІТС, визначити, коли і куди було направлено лист з активаційним посиланням, змінити адресу відправки листа і замовити повторний лист можна на сторінці “Як отримати доступ до інформаційної системи ІТС” (http://its.1c.ua/db/aboutitsu#content:23:hdoc).

2. ДАЙДЖЕСТ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ З МОМЕНТУ ПОПЕРЕДНЬОГО ОГЛЯДУ

Методична підтримка 1С:Підприємства 8

У поточному випуску користувачам типової госпрозрахункової конфігурації “Бухгалтерія для України” (ред. 2.0) рекомендуємо ознайомитися з матеріалами підрозділу “Облік ПДВ”. У ньому опубліковано методику обліку у конфігурації очікуваного і підтвердженого ПДВ, порядок оформлення операцій за рахунками непідтвердженого ПДВ у кінці періоду, методику дій у разі зміни податкових реквізитів контрагента. У підрозділі представлено порядок оформлення придбань товарів і послуг для використання в неоподатковуваних операціях, порядок відображення операцій умовного продажу, а також методику коригування податкових зобов’язань у разі зміни цільового призначення запасів. Корисним для ознайомлення буде порядок заповнення документа “Зміна податкового призначення запасів” для оформлення операцій зміни цільового використання запасів.

У розділі “Розрахунок зарплати” опубліковано методику нарахування сум відпускних за рахунок резерву відпусток і представлено порядок відображення нарахування і виплати основної щорічної відпустки. На конкретних числових прикладах представлено порядок застосування та відображення податкової соціальної пільги в різних випадках.

Додано новий розділ “Складські операції”, в якому опубліковано методику відображення операцій комплектації та разукомплектации номенклатури, а також методику оформлення факту пересортиці товарів на складі.

У розділі “Робота з документами, довідниками і звітами” представлено порядок групової зміни реквізитів документів і довідників, а також порядок оновлення довідника податкових інспекцій на прикладі зміни реквізитів податкової інспекції.

У розділі “Сервісні функції” опубліковано інструкцію з автоматичного оновлення типової конфігурації через Інтернет.

Розділ “Адміністрування інформаційної бази” доповнено порядком перегляду інформації про ролі користувачів бази даних.

Користувачам конфігурації “Управління невеликою фірмою для України” рекомендуємо ознайомитися зі статтями, автором яких є Олена Нікітіна, фахівець-консультант компанії “ХВОЯ Інтегра” (http://hvoya.com.ua/). У матеріалах розглянуто різні аспекти використання прикладного рішення для автоматизації ключових процесів на підприємствах малого бізнесу. У поточному випуску в розділі “Облік запасів” представлена методика обліку серійних номерів і гарантійних термінів.

Опубліковано методичні матеріали для користувачів конфігурації “BAS ERP”. У поточному випуску у розділі “Початок роботи, введення початкових залишків” рекомендуємо ознайомитися із загальним порядком заповнення інформації про номенклатурні позиції, а саме про вид та тип номенклатури, характеристики, серії та інші реквізити, які визначають порядок обліку номенклатурної позиції.

У новому розділі “Робота з документами, довідниками і звітами” опубліковано порядок заповнення інформації щодо відповідальних осіб власної організації для підстановки в форми документів та звітів, порядок завантаження довідника податкових інспекцій, а також методика виведення автосуми за певними рядками в звітах конфігурації. Корисним для ознайомлення є опис варіантів групової зміни реквізитів документів та довідників, а також порядок перенесення ієрархічного списку номенклатури в документ “Excel”.

Розділ “Кадровий облік і розрахунок заробітної плати” доповнено описом основних налаштувань кадрового обліку та розрахунку зарплати, у тому числі налаштувань облікової політики організації з кадрів і зарплати.

Пропонуємо ознайомитися з матеріалами розділу “Сервісні функції”. У розділі опубліковано порядок автоматичного оновлення конфігурації через Інтернет, механізм роздільної нумерації податкових документів, а також порядок використання додаткових реквізитів при формуванні найменувань номенклатури.

Для користувачів усіх типових госпрозрахункових конфігурацій оновлено архів курсів валют за попередній рік, що завантажується з сайту ІТС. У поточному випуску опубліковано архів курсів валют за період “березень 2017 року – лютий 2018 року”.

Для розробників конфігурацій на платформі “1С:Підприємство” оновлено стандартні бібліотеки: “Бібліотека стандартних підсистем” (ред. 2.3 і 2.4), “Бібліотека електронних документів” (ред. 1.1 і 1.3), “Бібліотека інтернет-підтримки користувачів” (ред. 2.2).

Пропонуємо Вам ознайомитися з оновленими зовнішніми обробками “Консоль запитів” і “Консоль запитів для керованого додатку”.

Оновлено опис конфігурації “1С:ГітКонвертер”, а також сама конфігурація, яка призначена для конвертації існуючого сховища програми в репозиторій git.

Адміністраторам систем пропонуємо ознайомитися з оновленим програмним Java-інтерфейсом, призначеним для реалізації програм з адміністрування кластера серверів “1С:Підприємство”.

Поради лінії консультацій

У розділі оновлено перелік рекомендацій і порад з роботи у прикладних рішеннях для автоматизації бізнесу.

1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними документами

Матеріали надаються українською мовою фахівцями компанії “ФРЕДО”.

Рубрику “Методичні рекомендації з використання програми “1СЗвіт”” довідника “1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними документами” доповнено описом загального довіднику шаблонів первинних документів, який забезпечує можливість скоротити обсяг даних при обміні документами з контрагентами та пришвидшити роботу програми. Рубрику “Консультації з питань роботи з програмою “1С:Звіт”” доповнено переліком проблемних ситуацій і порядком їх виправлення.

З моменту попереднього огляду випущено версії “Звіт”: 01.00.317 – 01.00.319.

Консультації аудитора

Довідник “Консультації аудитора” доповнено новими консультаціями з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, наданими користувачам в рамках сервісу “Консультації аудитора” http://its.1c.ua/db/answauditu. Для ознайомлення з матеріалами довідника необхідна наявність договору ІТС рівня ПРОФ. Задати питання аудитору можна за адресою answ_audit@1c.ua або за допомогою web-формы з особистого кабінету на сайті ІТС. Докладніше про сервіс “Консультації аудитора” та умови його використання можна дізнатися на сторінці сервісу на Порталі ІТС https://portal.1c.eu/applications/54.

Консультації для бухгалтера

У зв’язку з останніми змінами законодавства в довіднику “Регламентована звітність” актуалізовано матеріали “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства” і “Додаток 2: Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)”.

Опубліковано чергові коментарі методистів до нормативних документів. Звертаємо увагу на найбільш важливі:
• Коментар від 16.02.2018: ДФСУ про нововведення у справлянні податку на прибуток в 2018 році (http://its.1c.ua/db/acttaxu/content/1787/hdoc).
• Коментар від 13.02.2018: Верховна Рада України внесла істотні зміни в Податковий кодекс України (http://its.1c.ua/db/acttaxu/content/1783/hdoc).
• Коментар від 13.02.2018: Мінфін України про порядок переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (http://its.1c.ua/db/acttaxu/content/1780/hdoc).
• Коментар від 07.02.2018: ДФСУ: про причини появи в системі електронного адміністрування ПДВ – показника ΣПеревищ (http://its.1c.ua/db/acttaxu/content/1777/hdoc).
• Коментар від 07.02.2018: НБУ затвердив Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (http://its.1c.ua/db/acttaxu/content/1775/hdoc).

Опубліковано відеоматеріали доповідей семінару “Лекторій”, присвяченого розгляду актуальних питань обліку податку на прибуток. Запис доповідей було здійснено 16 лютого 2018 р. у м. Київ.

Переглянути відеоматеріали (http://its.1c.ua/lector/) можуть користувачі, які мають договір ІТС рівня ПРОФ.

У довіднику “Календар бухгалтера” представлена інформація про терміни сплати податків і зборів, а також терміни подачі фінансової, податкової, статистичної звітності у березні 2018 року.

Додано нові консультації та відповіді на питання у довідник “Дебет-Кредит. Питання і консультації”.

На ІТС представлена актуальна станом на 28.02.2018 р. нормативно-правова база “ЛІГА:ЗАКОН. Інформаційно-правова підтримка”, підготовлена ІАЦ “Ліга”.

Консультації для бюджетної сфери

Довідник “Закупівлі за державні кошти” доповнено новими матеріалами “Забезпечення тендерних пропозицій учасників” та “Забезпечення виконання договору про закупівлю”, в яких розкрито інформацію щодо надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, забезпечення виконання договору про закупівлю такими видами забезпечень як неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток, інші види забезпечення, а також надані основні вимоги до забезпечення виконання договору. Також опубліковано новий розділ “Моніторинг закупівель”, в якому розглянуті суб’єкти моніторингу закупівель, порядок, строки і підстави для здійснення моніторингу, оформлення результатів моніторингу, права замовника та наслідки проведення моніторингу, відмінність моніторингу закупівлі від перевірки, проведення моніторингу закупівлі під час оскарження процедури закупівлі. Інформація корисна суб’єктам державного сектору, комерційним підприємствам — постачальникам товарів, робіт і послуг для бюджетних установ, учасникам державних тендерів.

У довіднику “Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору” актуалізовано матеріали “Основні засоби: облік наявності, надходження та вибуття” та “Переоцінка необоротних активів” у зв’язку зі змінами, внесеними в НП(С)БОДС 101, НП(С)БОДС 121, Типову кореспонденцію № 1219, Порядок складання бюджетної звітності № 44 та затвердженням Наказом № 755 нових типових форм меморіальних ордерів. У підрозділ “Фінансова звітність” розділу “Фінансова, бюджетна та інша звітності суб’єктів державного сектору” додано консультацію із складання нової і самої складної із форм фінансової звітності – Звіту про рух грошових коштів (форма № 3-дс), в якому розкриті особливості заповнення статей трьох розділів Звіту: І. Рух коштів у результаті операційної діяльності, ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності, ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Нові версії прикладних рішень, що випущені з моменту попереднього огляду

Отримати оновлення зазначених прикладних рішень можна за допомогою сервісу Оновлення програм https://portal.1c.eu/applications/4.

1С:Підприємство 8

Технологічна платформа:
• 1С:Підприємство 8. Версія 8.3.11.3034.

Прикладні рішення:
• Конфігурація “Бухгалтерія для України. ПРОФ”, редакція 2.0, версія 2.0.8.2 (оновлення + перехід з Базової на ПРОФ);
• Конфігурація “Бухгалтерія для України. Базова”, редакція 2.0, версія 2.0.8.2 (оновлення);
• Конфігурація “Управління торговим підприємством для України”, редакція 1.2, версії 1.2.45.2 (оновлення);
• Конфігурація “Управління торгівлею для України”, редакція 3.1, версії 3.1.6 (оновлення);
• Конфігурація “Управління торгівлею для України”, редакція 2.3, версії 2.3.29 (оновлення);
• Конфігурація “Управління невеликою фірмою для України. ПРОФ”, редакція 1.6, версія 1.6.5.2 (оновлення + перехід з версій Мікро і Базової на ПРОФ);
• Конфігурація “Управління невеликою фірмою для України. Базова”, редакція 1.6, версія 1.6.5.2 (оновлення + перехід з версії Мікро на Базову);
• Конфігурація “Управління невеликою фірмою для України. Мікро”, редакція 1.6, версія 1.6.5.2 (оновлення);
• Конфігурація “Роздрібна торгівля для України”, редакція 2.0, версії 2.0.6 (оновлення);
• Конфігурація “Роздрібна торгівля для України”, редакція 1.0, версії 1.0.12 (оновлення);
• Конфігурація “BAS ERP”, редакція 2.1, версія 2.1.2.