Інформаційно-технологічний супровід (березень 2020 року)


Інформаційно-технологічний супровід (березень 2020 року)

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Нова послуга в рамках сервісу “Консультації аудитора”

З лютого 2020 року користувачам програмних продуктів “BAS” та “1С:Підприємство” в рамках сервісу “Консультації аудитора” доступна нова послуга “Допомога у формуванні запиту до ДПС”.

Користувачі програм для автоматизації бізнесу тепер мають можливість не тільки задати запитання експертам і аудиторам з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, а також за їх допомогою формувати запити до ДПС.

Користувачам договорів ІТС ПРОФ на 12 місяців і ІТС ПРОФ на 12 місяців (за схемою 8+4) одна консультація надається БЕЗКОШТОВНО протягом терміну дії договору!

У разі необхідності додаткових (другої та наступних) консультацій, користувачі, які уклали зазначені вище договори ІТС ПРОФ, а також будь-які інші користувачі програм для автоматизації бізнесу мають можливість придбати (докупити) необхідну кількість консультацій аудитора.

Детальніше про сервіс “Консультації аудитора” та умови його надання можна дізнатися на сторінці сервісу на Порталі ІТС.

Доступ до сервісу ІС ІТС

Усі користувачі, які мають діючий договір ІТС ПРОФ, отримують повний доступ до сервісу інформаційної системи ІТС на сайті. Користувачі ІТС ТЕХНО отримують доступ до сервісу інформаційної системи ІТС в обмеженому обсязі (тільки до технічної документації).

Доступ на сайт відкривається на час дії договору ІТС.

 

2. ДАЙДЖЕСТ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ  З МОМЕНТУ ПОПЕРЕДНЬОГО ОГЛЯДУ

Методична підтримка типових рішень BAS

У поточному випуску користувачам рішень “BAS Бухгалтерія” та “BAS Бухгалтерія КОРП” рекомендуємо ознайомитися із методиками формування касової книги, купівлі та продажу валюти, а також групової зміни рядків табличних частин документів. Цікавою для ознайомлення буде методика відображення операцій комплектації та розукомплектації номенклатури, а також порядок формування звіту з продажів у розрізі товарів і послуг. Рекомендуємо ознайомитися з особливостями обліку платників єдиного податку і умовами формування звітності, а також із механізмом роздільної нумерації податкових документів.

Для користувачів конфігурації “BAS Бухгалтерія” опубліковано порядок відображення нарахувань за лікарняними листами.

Користувачам конфігурацій “BAS ERP”, “BAS Комплексне управління підприємством” та “BAS Бухгалтерія КОРП” рекомендуємо ознайомитися з методикою налаштування надбавки за роботу в шкідливих умовах праці, а також з оновленими методиками налаштування графіків роботи та ведення штатного розкладу.

Користувачам конфігурацій “BAS ERP”, “BAS Комплексне управління підприємством” та “BAS Управління торгівлею” рекомендуємо ознайомитися з методикою введення початкових залишків за розрахунками з підзвітними особами.

Для користувачів конфігурацій “BAS ERP” та “BAS Комплексне управління підприємством” представлено основні налаштування та функціональні можливості підсистеми “Продажі”, а також методика обліку витрат майбутніх періодів.

Користувачам конфігурацій BAS рекомендуємо ознайомитися з актуалізованою методикою автоматичного оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації за допомогою сервісу “RDI Serviсe”.

Для користувачів усіх типових госпрозрахункових конфігурацій оновлено архів курсів валют за попередній рік, що завантажується з сайту ІТС. У поточному випуску опубліковано архів курсів валют за період “березень 2019 р. – лютий 2020 р.”.

Методична підтримка типових рішень “1С:Підприємства 8”

У поточному випуску для користувачів конфігурацій “Управління торговим підприємством для України”, “Управління виробничим підприємством для України” та “Зарплата і Управління Персоналом для України” представлено методику автоматичного оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації за допомогою сервісу “RDI Serviсe”.

Користувачам конфігурації “Управління невеликою фірмою для України” рекомендуємо ознайомитися зі статтями, автором яких є Анна Федосюк, фахівець-консультант компанії “ХВОЯ Інтегра”. У матеріалах розглянуті різні аспекти використання прикладного рішення для автоматизації ключових процесів на підприємствах малого бізнесу. У поточному випуску в розділі “Грошові кошти” представлено опис операцій переміщення грошових коштів.

Консультації з питань роботи рішень BAS

Розділ доповнено переліком рекомендацій та відповідей на питання з роботи рішень “BAS”.

Поради лінії консультацій щодо роботи в рішеннях “1С:Підприємства”

У розділі оновлено перелік рекомендацій і відповідей на питання щодо роботи прикладних рішень “1С:Підприємства”.

Сервіси здачі електронної звітності та обміну первинними документами

У довіднику “Сервіси здачі електронної звітності та обміну первинними документами” розділ “Робота в сервісі “FREDO Звіт”” доповнено порядком роботи з функціоналом “Стан розрахунків з бюджетом”, який призначений для отримання відомостей щодо стану рахунків підприємства із сплати податків, зборів та інших платежів. Також рекомендуємо ознайомитися з оновленою методикою роботи з реєстром товарно-транспортних накладних.

Рубрику “Консультації з питань роботи сервісів “FREDO”” доповнено переліком проблемних ситуацій та порядком їх виправлення.

З моменту попереднього огляду випущено версії “FREDO”: 01.02.002 – 01.02.004.

Сервіс електронного документообміну FlyDoc

Розділ “Методичні рекомендації з використання модулю FlyDoc” доповнено методикою копіювання налаштувань видів електронних документів, порядком усунення проблем із відображення документів на робочому столі FlyDoc та порядком пошуку та створення номенклатури.

Детальніше з описом сервісу, його перевагами, умовами отримання можна ознайомитися на сторінці сервісу на Порталі ІТС.

Консультації аудитора

Довідник “Консультації аудитора” доповнено новими консультаціями з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, наданими в рамках сервісу “Консультації аудитора”. Для ознайомлення з матеріалами довідника необхідна наявність договору ІТС рівня ПРОФ.

Задати питання аудитору можна за адресою answ_audit@1c.ua або за допомогою web-форми з особистого кабінету на сайті ІТС.

Детальніше про сервіс “Консультації аудитора” та умови його надання можна дізнатися на сторінці сервісу на Порталі ІТС.

Консультації для бухгалтера

Розділ “Податкова звітність” довідника “Регламентована звітність” доповнений двома матеріалами “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (загальні відомості)” і “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (звітний період – рік)”. У першому з них розглянуто загальні відомості про порядок заповнення податкової декларації з податку на прибуток, у другому – особливості складання “річної” податкової декларації з прикладом.

У зв’язку з внесенням змін до форми додатка Д6 декларації з ПДВ у довіднику “Регламентована звітність”, а саме у розділі “Податкова звітність з ПДВ”, актуалізовано матеріал “Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, і/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) відносяться до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)”.

Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору передбачають здійснення обліку та розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності. Складання та подання звітності є обов’язком платника податків. Основні питання щодо складу звітності, порядку, строків та способів подання представлені у матеріалі “Податкова звітність: складаємо, подаємо, виправляємо” довідника “Адміністрування податків і зборів. Перевірки”.

Розділ “Фінансова звітність” довідника “Регламентована звітність” доповнено новими матеріалами “Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)” і “Звіт про фінансові результати (Звіт про Сукупний дохід) (форма № 2)”, в яких наведено алгоритм заповнення відповідної форми на підставі діючих нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік.

У довіднику “Праця і заробітна плата” на прикладі роботи в конфігурації “Зарплата і Управління Персоналом для України” оновлені приклади розділів “База нарахування, розміри та обчислення ЄСВ” і “Бухгалтерський облік сум ЄСВ”. Матеріали також актуальні для користувачів конфігурації “Управління виробничим підприємством для України”.

Опубліковано чергові коментарі методистів до нормативних документів. Звертаємо увагу на найбільш важливі:

Опубліковано відеоматеріали доповідей семінару “Лекторій”, який був присвячений здачі звітності за 2019 рік. Запис доповідей здійснено 19 лютого 2020 року в Києві. Переглянути відеоматеріали можуть користувачі, які мають договір ІТС рівня ПРОФ.

У розділі “Періодика і книги” опубліковано матеріали журналів “Бухгалтер” Олександра Кірша № 3-6 за 2020 рік.

У довіднику “Календар бухгалтера” представлена інформація про терміни сплати податків і зборів, а також терміни подачі фінансової, податкової, статистичної звітності у березні 2020 року.

На сайті ІТС представлена актуальна станом на 28.02.2020 р. нормативно-правова база “ЛІГА:ЗАКОН. Інформаційно-правова підтримка”, підготовлена ІАЦ “Ліга”.

Консультації для бюджетної сфери

У довідник “Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору” додано новий підрозділ у розділ “Фінансові активи”, в якому наведено інформацію про готівкові розрахунки та їх обмеження, особливості приймання готівки, порядок оформлення документів для виплати готівки, отримання та облік грошових чекових книжок, видачу готівки із застосуванням банківських платіжних карт, звітування за отримані готівкові кошти, документування операцій та відображення на рахунках бухобліку, відображення інформації в облікових регістрах та у звітності.

Довідник “Закупівлі за державні кошти” доповнено новим матеріалом у розділі “Контроль у сфері публічних закупівель”, в якому представлено інформацію про підстави виникнення збитків та їх відмінність від упущеної вигоди, наведено різновиди збитків, а саме збитки завдані сторонам у разі визнання договору про закупівлю недійсним, збитки у разі зміни чи розірвання договору про закупівлю, збитки від недобросовісних дій учасників, збитки у будівництві, збитки при наданні послуг, розмір та склад збитків, порядок відшкодування збитків. Матеріал корисний суб’єктам державного сектору, комерційним підприємствам – постачальникам товарів, робіт і послуг для бюджетних установ, учасникам державних тендерів.

Нові версії прикладних рішень, що випущені з моменту попереднього огляду

Отримати оновлення зазначених прикладних рішень можна за допомогою сервісу “Оновлення програм”.

Типові конфігурації для Business Automation Software:

 • Конфігурація “BAS Бухгалтерія”, редакція 2.1, версія 2.1.5.4
 • Конфігурація “BAS Бухгалтерія КОРП”, редакція 2.1, версія 2.1.5.4
 • Конфігурація “BAS ERP”, редакція 2.1, версії 2.1.15.5
 • Конфігурація “BAS Комплексне управління підприємством”, редакція 2.1, версії 2.1.15.5
 • Конфігурація “BAS Управління торгівлею”, редакція 3.2, версії 3.2.14.8

Технологічна платформа “1С:Підприємство 8”:

 • 1С:Підприємство 8. Версія 8.3.16.1224
 • 1С:Підприємство 8. Версія 8.3.15.1869

Типові конфігурації для “1С:Підприємства 8”:

 • Конфігурація “Бухгалтерія для України. ПРОФ”, редакція 2.0, версія 2.0.20.4 (оновлення + перехід з Базової на ПРОФ)
 • Конфігурація “Бухгалтерія для України. Базова”, редакція 2.0, версія 2.0.20.4 (оновлення)
 • Конфігурація “Управління торговим підприємством для України”, редакція 1.2, версія 1.2.56.2 (оновлення)
 • Конфігурація “Управління виробничим підприємством для України”, редакція 1.3, версія 1.3.67.2 (оновлення)

Форми звітності “1С:Підприємство 7.7”:

 • За I КВАРТАЛ 2020 року (випуск 1) для конфігурації “Бухгалтерський облік для України”
 • За I КВАРТАЛ 2020 року (випуск 1) для конфігурації “Комплексна конфігурація для України”