Випущено нову (1.2.44) версію конфігурації «Бухгалтерія для України», редакція 1.2


Випущено нову (1.2.44) версію конфігурації «Бухгалтерія для України», редакція 1.2

1С:Підприємство 8
Типова конфігурація
Бухгалтерія для України, редакція 1.2
Версія 1.2.44
Нове у версії:

 

  • Касові операції
    Постанова Правління Національного Банку України № 148 від 29 грудня 2017 року “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. Згідно Постанови реалізовані нові форми касових документів, відомості на виплату зарплати через касу, журналів реєстрації і касової книги.