Випущено нову (1.2.44) версію конфігурації «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України», редакція 1.2


Випущено нову (1.2.44) версію конфігурації «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України», редакція 1.2

1С:Підприємство 8
Конфігурація
1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, редакція 1.2
Версія 1.2.44
Версія 1.2.44 конфігурації “1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України”, редакція 1.2, призначена для використання с версією системи 1С:Підриємство 8 не нижче 8.3.8.2322
Нове у версії:

 

  • Касові операції

Постанова Правління Національного Банку України 148 від 29 грудня 2017 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. Згідно з Постановою реалізовані нові форми касових документів, відомості на виплату зарплати через касу, журналів реєстрації та касової книги.