Випущено нову (1.2.45) версію конфігурації «Управління торговим підприємством для України», редакція 1.2


Випущено нову (1.2.45) версію конфігурації «Управління торговим підприємством для України», редакція 1.2

1С:Підприємство 8
Типова конфігурація
Управління торговим підприємством для України, редакція 1.2
Версія 1.2.45
Нове у версії:
  • Касові операції

Постанова Правління Національного Банку України № 148 від 29 грудня 2017 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. Згідно з Постановою реалізовані нові форми касових документів, відомості на виплату зарплати через касу, журналів реєстрації та касової книги.