KBS. Облік бюджетної установи


Найкраща програма бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати, ведення кадрового обліку бюджетних установ, складання обов’язкової (регламентованої) звітності установ, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, що ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Облік бюджетної установи забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

До складу Облік бюджетної установи включено план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що діє відповідно до наказу  Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013 р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Фінансовий облік

■   Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
■   Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
■   Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
■   Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.

Облік договорів

■   Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

■   Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Облік грошових коштів, зобов’язань

■   Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.

■   Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
■   Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
■   Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

Облік матеріальних цінностей

■   Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національних поло­жень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
■   Облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ.
■   Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

Облік послуг

■   Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
■   Надходження послуг від постачальників.

Облік ПДВ

■   Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності закладу, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
■   Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків
■   Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах: джерела фінансування; КЕКВ; контрагент; договір; документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

Заробітна плата та кадри

■   Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
■   Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
■   Розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.
■   Розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
■   Облік кадрів та аналіз кадрового складу. Автоматизація кадрового діловодства.

Звітність

■   Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
■   Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).

Сервісні можливості

■   Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
■   Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
■   Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
■   Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Соціально-економічний ефект
Програмний продукт обрано, випробовано та успішно застосовано органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначено задля автоматизації ведення обліку в установах бюджетного сектору: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства: МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки, тощо.
Використання програмного продукту в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах.

http://www.kbs.net.ua