Типові рішення:


1С:Бухгалтерія для України Базова Версія

«1С:Бухгалтерія 8 для України» призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісією), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

1С:Бухгалтерія для України

«1С:Бухгалтерія 8 для України» забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими […]

1С:Управління невеликою фірмою для України

«1С:Управління невеликою фірмою 8 для України» — це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам […]

1С:Управління торгівлею для України

Програмний продукт «1С:Підприємство 8. Управління торгівлею 8 для України» — це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Рішення дозволяє: збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства; працювати з оперативною інформацією, яка відбиває поточний стан підприємства на даний момент часу; швидко і в зручній формі одержувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях. 

1С:Роздрібна торгівля 8 для України

Програмний продукт «1С:Роздріб 8 для України» призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми. Функціональні можливості редакції 2.0 Програма «1С:Роздріб […]

1С:Управління торговим підприємством для України

«1С:Управління торговим підприємством для України» — універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності. Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, що забезпечує ефективне управління сучасним торговим підприємством.

1С:Управління виробничим підприємством для України

«1С:Управління виробничим підприємством для України» — унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Enterprise Resource Planning — управління ресурсами підприємства).  «1С:Управління виробничим підприємством для України» в даний час є найбільш поширеною в Україні системою ERP-класу. За 10 років прикладне рішення встановлено більш ніж в півтора тисячах підприємств. В найбільших впровадженнях в […]

1С:Зарплата та управління персоналом для України

Програма «1С:Зарплата та управління персоналом для України»  це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії.