Зміна правил пільгового переходу на рішення BAS


Зміна правил пільгового переходу на рішення BAS

Протягом 2018-2019 рр. було випущено ряд рішень для автоматизації бізнесу під торговою маркою BAS: BAS Документообіг КОРП, BAS Управління торгівлею, BAS Роздрібна торгівля, BAS Бухгалтерія ПРОФ. При цьому користувачам аналогічних рішень 1С:Підприємства було надане право безкоштовного переходу на нові продукти за наявності діючого договору ІТС.

Ми отримуємо зауваження від користувачів і членів Всеукраїнської громадської організації “Спілка автоматизаторів бізнесу” (САБ) щодо труднощів обліку безкоштовно отриманих нових продуктів, які полягають у наступному.

У разі безкоштовного отримання об’єкта нематеріальних активів (НМА) в бухгалтерському обліку слід показати дохід, оскільки дотримуються критерії його визнання (п. 5 П(С)БО 15), зокрема, відбувається збільшення активів підприємства, і сума доходу може бути достовірно визначена. Згідно п. 21 П(С)БО 15 дохід відображається в сумі справедливої вартості отриманих активів. Справедливою вартістю об’єкта НМА згідно з додатком до П(С)БО 19 є поточна ринкова вартість, а за відсутності такої вартості – оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації.

За справедливою вартістю буде не тільки відображатися дохід, а й здійснюватися зарахування НМА на баланс, оскільки згідно п. 13 П(С)БО 8 первісною вартістю безоплатно отриманого нематеріального активу є його справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8.

Тобто у бухгалтера в даному випадку виникає складність з визначенням справедливої вартості, оскільки це якась оціночна вартість, і найчастіше саме на її визначення звертають увагу контролюючі органи під час перевірок. Крім цього, отримання безкоштовного об’єкта НМА збільшує “бухгалтерський” дохід, а отже, збільшує і фінансовий результат, приводячи до збільшення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму справедливої вартості.

У разі придбання НМА (наприклад, на умовах пільгового апгрейда) в обліку виникає новий об’єкт, який зараховується на баланс за первісною вартістю придбаного НМА, що складається з ціни (вартості) придбання та інших витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8.

З огляду на вищесказане повідомляємо, що для спрощення бухгалтерського обліку переходу на продукти BAS з 1 листопада 2019 року пільговий перехід на основні поставки BAS з аналогічних основних поставок 1С:Підприємство буде здійснюватися за фіксованою ціною 300 грн. без ПДВ.

Звертаємо увагу, що пільговий апгрейд виконується тільки на основну поставку товару без урахування додаткових і серверних ліцензій. Обмежень по термінам пільгового апгрейда немає.

Звертаємо увагу, що всі заявки на пільговий апгрейд, починаючи 1 листопада 2019 р. будуть відвантажуватися за ціною 300 грн. без ПДВ незалежно від термінів подачі.

Повний список пільгових апгрейдів на продукти BAS наведено за посиланнями:

BAS Документообіг КОРП
BAS Управління торгівлею
BAS Роздрібна торгівля
BAS Бухгалтерія ПРОФ

Якщо користувач, який раніше замінив основну поставку на умовах пільгового переходу за нульовою вартістю (безкоштовно), бажає отримати видатковий документ, він має звернутися до обслуговуючого його партнера-члена САБ. Партнер, в свою чергу, відправляє запит дистрибутору із зазначенням відвантаженого реєстраційного номера продукту та номера заявки. Дистрибутор після узгодження з Партнерським відділом САБ оформляє відповідні видаткові документи. Терміни узгодження – не більше 3 робочих днів з моменту звернення партнера до дистрибутора. Документи оформляються датою узгодження.