Управління торгівлею для України


Програмний продукт “Управління торгівлею 8 для України” – це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Рішення дозволяє:

 • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
 • працювати з оперативною інформацією, яка відбиває поточний стан підприємства на даний момент часу;
 • швидко і в зручній формі одержувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях. 

Функціональні можливості редакції 3.1

“Управління торгівлею для України” редакція 3.1 автоматизує наступні напрямки торговельної діяльності:

 • планування та план-фактний аналіз продажів і закупівель;
 • управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю);
 • управління поставками;
 • управління складськими запасами, зокрема адресним складом за простою або ордерної схемою;
 • управління відносинами з постачальниками та замовниками;
 • управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів;
 • самообслуговування клієнтів через web;
 • правління взаємодією з клієнтами через торгових представників;
 • обробка претензій;
 • управління грошовими коштами, зокрема формування платіжного календаря;
 • облік і аналіз комерційних витрат;
 • управління взаєморозрахунками з замовниками, постачальниками і підзвітними особами;
 • аналіз цін і управління ціновою політикою; інтеграція з торговим обладнанням;
 • інтеграція з “Бухгалтерією для України”, “Роздрібна торгівля для України”;
 • моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності.

Планування

Програма підтримує планування обсягу продажів в сумових показниках і планування закупівель в кількісних і сумових показниках, а також асортиментного планування.

Планування продажів

Прогнозування продажів може виконуватися по окремому складу або за форматом магазину (складу), по менеджеру, по клієнту і угоді з клієнтом. План продажів фіксується на певний період з заданої періодичністю плану: тиждень, декада, місяць тощо. Програма надає звіти для план-фактного аналізу виконання планів усіх видів.

Асортиментне планування продажів

Асортиментне планування продажів надає можливості:

 • Планування продажів в розрізі товарних категорій;
 • Планування продажів в розрізі форматів магазинів і номенклатури;
 • Деталізації укрупненого плану продажів за категоріями до номенклатури із застосуванням коефіцієнтів розбиття;
 • Управління колекціями товарів;
 • Заповнення планів продажів і закупівель за асортиментом;
 • Використання середньої ціни продажу.

Планування закупівель

Планування закупівель і продажів можна виробляти з різним ступенем деталізації. При плануванні можуть використовуватися джерела даних: планові і фактичні обсяги закупівель і продажів; обсяги замовлень; товарні залишки тощо.

Також передбачена можливість планування збірок (розборок) в кількісних показниках.

Наявна можливість формування замовлень постачальнику на підставі планів закупівлі та планів збірки, а також формування замовлень на складання (розбирання) на підставі планів складання (розбирання).

Застосування для управління продажами в дистрибуції, проектними продажами, крупно і дрібнооптовою торгівлею.

Автоматизація бізнес-процесу продажу

Для підвищення ефективності “довгих” продажів, у системі передбачена можливість автоматизації повного процесу управління угодою, починаючи з моменту узгодження комерційної пропозиції на підставі даних про первинний інтерес клієнта в оформленій з ним угоді, продовжуючи формуванням комерційної пропозиції, узгодженням вартості, графіка оплат і поставок, укладенням договору забезпеченням угоди товаром, і закінчуючи контролем виконання зобов’язань щодо оплати та відвантаження.

Крім того, реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з ручним переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів, з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів й  інших матеріалів, необхідних при відпрацюванні процесу.

Всі процеси продажу (угоди) реєструються в системі. Вони об’єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки та виконання продажу: електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлення замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли і т. Д. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу .

Використання регламентованих процесів продажів дозволяє управляти якістю обслуговування клієнтів, оперативно отримувати інформацію:

 • терміни обробки операцій на етапах процесів продажів;
 • вузькі місця процесів (кількість програшів і втрачений потенціал на етапах);імовірнісний прогноз надходження грошових коштів; графічне (у вигляді діаграми “воронка продажів”) подання стану процесів продажів;
 • докладний стан процесів: кількість угод (в роботі, виграних і програних) і потенціал по етапах процесів продажів;
 • відхилення від середніх значень по менеджерам, партнерам та видами угод.

На підставі статистики угод можна оцінити ймовірність їх успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів. Система дозволяє аналізувати ступень задоволення первинного попиту клієнтів. Всі ці можливості дозволяють вдосконалити роботу відділу продажів.

Комерційні пропозиції

Комерційні пропозиції дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів.

 • Менеджер формує комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція може бути сформована в форматах .doc (Microsoft Word) , .odt (OpenOffice) , *.mxl.
 • Далі менеджер відсилає комерційну пропозицію клієнту.
 • Клієнт надсилає відповідь, яка фіксується як комерційна пропозиція, що введена на підставі вихідної комерційної пропозиції.
 • За результатами узгодження менеджер відзначає ті позиції, за якими з клієнтом узгоджені умови.

Після того, як комерційну пропозицію погоджено і договір укладено, виконання поставок виконується в рамках замовлень.

Управління замовленнями клієнтів

В конфігурації “Управління торгівлею для України” замовлення є “центром управління” усіма подальшими діями щодо його виконання.

За необхідності, користувачі можуть використовувати статуси замовлень, що описують етапи їх проходження: “Не узгоджене”, “Узгоджене”, “До забезпечення”, “До відвантаження”, “Виконане”. На підставі статусу та відомостей про оплату та відвантаження замовлення, автоматично розраховується його поточний стан готовності (“Очікується аванс”, “Готове до відвантаження”, інше).

Для замовлень може автоматично формуватися резервування з поточних залишків складу або у прогнозованих поставках, для кожного рядка замовлення клієнта. Механізм працює як при введенні нових замовлень клієнтів, так і при редагуванні раніше введених, що виключає помилки резервування.

У будь-який момент менеджер може отримати детальну інформацію про стан замовлення: яким чином має бути оплачений замовлення клієнта відповідно з зазначеними у ньому етапами оплати, станом оплати за замовленням, та відвантаження по замовленню.

Програма автоматично контролює відповідність замовлень умовам торговельних угод, не дозволяючи відхилятися від них користувачам, які не мають відповідних прав. Для узгодження відхилень від умов угоди може використовуватися бізнес-процес узгодження замовлення. При цьому система автоматично направить уповноваженим користувачам завдання на погодження замовлення і затвердить його за наявності позитивного рішення відповідальних за узгодження осіб.

Рішення надає можливість вказати графік оплати за замовленням (як в частині авансових платежів, так і в частині платежів з погашення дебіторської заборгованості).

Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Прострочена заборгованість може бути проаналізована в розрізі тих етапів оплати, які зареєстровані в замовленні клієнта. Програма дозволяє автоматично забороняти відвантаження клієнтам з терміном заборгованості більше установленого ліміту. При оформленні відвантаження без замовлення також передбачено зазначення дати оплати, якщо оформлюється відвантаження в кредит.

Крім планування грошових коштів і контролю дебіторської заборгованості, інформація про дотримання графіка оплат враховується при обробці замовлення клієнта. Товари під замовлення будуть закуповуватися тільки при отриманні оплати по етапу “Аванс”, для початку відвантаження товарів за замовленням, крім оплати авансу, повинна надійти оплата по етапу “Передоплата”.

Інформація по тих замовленнях, за якими може бути виконане відвантаження товарів, автоматично формується у вигляді списку розпоряджень на відвантаження. При цьому враховується дата відвантаження, зазначена в замовленні.

Контроль виконання розпоряджень ведеться з точністю до окремих позицій замовлення. Система запобігає “перевиконання” розпорядження, щоб відвантажена кількість не перевищувала замовлення.

Ведеться облік планової та фактичної заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати та документів розрахунків.

Для продажів в партнерську мережу передбачена оптимізація роботи з групами партнерів по однаковим правилам продажів. З метою максимально швидкої обробки потреб партнерів з дотриманням корпоративних правил обслуговування може бути використаний настільки короткий бізнес-процес обробки замовлення, наскільки це необхідно.

Самообслуговування клієнтів

У програмі передбачена можливість самостійної реєстрації замовлень клієнтами через Інтернет. Клієнту дається доступ до інформаційної бази і вказується пароль входу.

Працюючи в системі самообслуговування, клієнт може виконати наступні дії:

 • Подивитися загальну інформацію по своїх замовленнях.
 • Оформити нове замовлення, вказати спосіб доставки. При підборі в замовлення, клієнт може переглянути картку товару з коротким описом і фотографією товару.
 • Подивитися стан замовлень.
 • Проконтролювати стан взаєморозрахунків, уточнити свої дані;
 • Зареєструвати скаргу або претензію, бачити стан її обробки;
 • Зареєструвати заявку на повернення;
 • Оформити звіт про продажі, якщо клієнт є комісіонером;
 • Оформити акт розбіжностей під час приймання товарів;
 • Зареєструвати плани по закупкам товарів.

Отримувати автоматичні повідомлення за результатами подій в інформаційній базі або на основі аналізу даних.

Інформація, яка введена зовнішнім користувачем, автоматично з’являється в інформаційній базі. Замовлення, що оформлені зовнішнім користувачем, обробляються, як будь-які інші замовлення.

Автоматизація продажів групи торгових компаній/холдингу

Підтримується схема роботи, при якій товар закуповується на одні організації компанії, а продається від особи інших організацій (“Інтеркампані”). При цьому відповідно до налаштованих правил автоматично підбирається організація-власник товару, що продається, оформляється перепродаж товару між організаціями всередині компанії.

Управління торговими представниками

У програмі реалізована функціональність з управління торговими представниками (торговими агентами): закріплення клієнтів за агентами, призначення графіка відвідування, планування відвідувань клієнтів, формування детальних завдань зі збору замовлень і рішенням інших довільних питань. За результатами відпрацьованих завдань в інформаційній базі можуть бути автоматично створені замовлення клієнтів. Також фіксується інформація про витрати торгового представника (авансові звіти) і зібрана інформація про клієнтів.

Передбачена також можливість самостійної роботи торгових представників без оформлення попередніх завдань: Торговим представникам передається інформація про товари і клієнтів. Після роботи з клієнтами торговий представник фіксує оформлення замовлення, уточнює відомості про клієнтів або вводить дані про нових клієнтів, фіксує дані про витрати.

Аналіз діяльності торгових представників проводиться за допомогою різних звітів: можна порівняти діяльність торговельних представників з точки зору ефективності їх роботи, а також провести план-фактний аналіз діяльності торгових представників.

Застосування для управління продажами в роздрібній мережі 

Програма дозволяє автоматизувати управління продажами через власну мережу магазинів. При цьому є можливість:

 • Формування асортименту товарів відповідно до форматів магазинів (супермаркет, магазин біля будинку, бутик і т.д.).
 • Установка кількісних обмежень (квот) для категорій товарів в магазинах різних форматів.
 • Визначення складу товарної категорії – які саме товари будуть представляти кожну категорію в кожному форматі.
 • Визначення ролі товару в асортименті, стадії асортименту і призначення виду цін для товарів асортименту.
 • Проведення аналізу по контролю і станом асортименту.

В залежності від формату магазинів застосовуються різні схеми автоматизації.

Інтеграція зі спеціалізованим рішенням, встановленим в магазинах

Для управління продажами в роздрібній мережі рекомендується використовувати продукт “Управління торгівлею для України” в зв’язці з “Роздрібна торгівля для України” або одним з галузевих рішень на базі “Роздрібна торгівля для України”.

Така Схема забезпечує:

 • В офісі – максимальні можливості управління складами, управління взаємовідносинами з постачальниками, планування та аналіз продажів в різних розрізах, організації акцій підвищення лояльності покупців.
 • У магазині – автономну роботу, не залежну від надійності каналу зв’язку з офісом, зручне, функціональне робоче місце касира.

У магазинах може використовуватися також ПО сторонніх виробників.

Продажі в магазині, автоматизованому за допомогою “Управління торгівлею для України”

Роздрібні операції можуть також виконуватися і безпосередньо в “Управління торгівлею для України”. При цьому можна використовувати різне торгове обладнання та реєстратори розрахункових операцій (РРО): фіскальні реєстратори, сканери штрих-кодів, електронні ваги, термінали збору даних тощо.

При оформленні роздрібних продажів касир використовує спеціалізоване робоче місце, яке дозволяє виконувати послідовно всі операції при продажу товарів у торговому залі:

 • відкриття касової зміни;
 • оформлення чека;
 • прийом оплати від покупця;
 • закриття касової зміни;
 • передача роздрібної виручки в касу підприємства.

Оплата чека може виконуватися як готівкою, так і з використанням платіжних карт.

У процесі оперативної роботи передбачена можливість оформлення повернень протягом касової зміни.

Після закриття касової зміни формується документ “Звіт про роздрібні продажі”. Інформація про всі пробиті чеки після закриття касової зміни зберігається в інформаційній базі у вигляді архівних чеків. Після  закриття касової зміни, на підставі архівних чеків, можна оформити операцію повернення товарів роздрібному покупцеві.

Програма дозволяє не тільки проводити оплату платіжними картами (еквайрингові операції), але і відстежувати процес перерахування грошових коштів з банку. Автоматизовано процес завантаження даних про еквайрингових операціях, реалізовані звіти для контролю проходження еквайрингових платежів.

Продажі з використанням платіжних карток можуть проводитися також і в оптовій торгівлі.

Продажі в неавтоматизованих (віддалених) точках

Програма автоматизує роботу з віддаленими торгівельними точками, в яких не забезпечено доступ до бази “Управління торгівлею 8 для України”. Як приклад можна привести невеликі магазини, ларьки тощо.

У торговельній точці реєстратори розрахункових операцій (РРО) використовуються тільки для реєстрації грошових сум, отриманих від покупців, що достатньо для дотримання поточних правил використання РРО в Україні. При цьому передбачається, що в момент здійснення продажу, цей продаж не реєструється в програмі.

Роботу з торгівельною точкою можна представити у вигляді такої схеми:

По завершенню періоду торгівельна точка передає в касу торговельного підприємства грошові кошти, отримані при продажу товарів покупцеві.

Якщо в торговельній точці ведеться детальний облік продажу товарів, то торгівельна точка також повідомляє про кількість проданих товарів. Ця інформація реєструється за допомогою документа “Звіт про роздрібні продажі”.

У тому випадку, якщо в точці не ведеться детальний щоденний облік проданих товарів, торгівельна точка проводить інвентаризацію і отримує дані про поточні залишки товарів.

Відхилення, що виявлені інвентаризацією, будуть означати обсяги продажів за період часу після попередньої інвентаризації.

Нестачі і надлишки товарів, що виявлені інвентаризацією і не пов’язані з продажами в неавтоматизованій торговій точці, можна зареєструвати в інформаційній базі відповідно документами “Списання нестач товарів” і “Оприбуткування надлишків товарів”. Ці документи можуть бути сформовані в рамках проведення інвентаризаційної кампанії.

У будь-який момент програма дозволяє проконтролювати правильність здачі роздрібної виручки і порівняти обсяг роздрібної виручки з отриманою від точки інформацією про продажі товарів.

За допомогою різних звітів можна проводити порівняльний аналіз роздрібних продажів товарів у різних торгівельних точках, аналізувати оптимальний запас товарів в них. У роздрібній торгівлі можна використовувати всі ті методи управління запасами для розрахунку оптимального запасу товарів, які застосовуються і при оптових продажах.

Застосування для управління закупівлями

Аналіз і прогнозування попиту

Для аналізу попиту на товари можна застосовувати АВС і XYZ-аналіз продажів. Проведення АВС-аналізу можливе за кількома показниками. АВС-аналіз продажів за обсягом продажів дозволяє провести розподіл товарів на АВС-класи з погляду попиту на товари в покупців. В клас А потраплять товари, на які попит найвищий а в клас С – товари, на які попит найнижчий.

Проведення XYZ-аналізу продажів дозволяє визначити стабільність продажів товарів. З точки зору продажу товарів XYZ-аналіз дозволяє розділити товари на наступні класи; стабільний попит на товари, тенденції до збільшення попиту на товари, разові покупки (нерегулярне споживання).

Проведення комплексного АВС і XYZ-аналізу дозволить визначити оптимальний запас товарів (тобто планувати до закупівлі лише ті товари, які стабільно купуються і в загальному обсязі) або закупівлі зі страховим запасом товарів (тобто планувати ще й закупівлі по тих товарах, які продаються нерегулярно , але все-таки мають достатньо високий попит у покупців).

Для прогнозування попиту на товари можна використовувати інструмент, закладений в підсистемі “Планування закупівель”. В якості джерел для аналізу попиту на товари можна використовувати наступні: потреби покупців, сформовані на підставі оформлених замовлень покупців, обсяг продажів за минулий період часу, обсяг закупівель за певний період часу. При прогнозуванні попиту можна також враховувати внутрішні потреби підприємства (замовлення від власних підрозділів, замовлення від роздрібних точок, власних магазинів, потреба комплектуючих для складання і т. Д.).

При цьому передбачена як можливість скласти кілька джерел, так і вибрати максимальне значення з усіх джерел. Наприклад, можна вибрати максимальне значення виходячи з обсягу продажів за попередній місяць і всіх оформлених замовлень на поставку товарів і внутрішніх замовлень за той же період або аналогічний період минулого року.

Поповнення складських запасів

Підтримується кілька стратегій поповнення запасів: “об’ємно-календарне планування” на основі прогнозу попиту, “замовлення по точці перезаказу” (з фіксованим розміром або з регулярним інтервалом поставки), “замовлення під замовлення”. Різні стратегії поповнення можуть бути призначені індивідуально кожному товару на кожному складі. Стратегія поповнення запасу може бути розрахована автоматично, на підставі ABC / XYZ-класифікації запасів. Передбачена також можливість ручної зміни стратегії управління запасами. При автоматичному розрахунку необхідного запасу товарів для поповнення, розрахунок може виконуватися окремо для кожного складу, при цьому враховує регулярність продажів товарів (мінімальний запас) і сплески продажів (страховий запас). Розрахунок запускається регулярно автоматично.

Аналіз і вибір постачальників

Постачальників товарів можна аналізувати в розрізі мінімальних цін на товари, а також в розрізі таких властивостей, як надійність постачальника, умови доставки, а також наданих постачальником строків доставки товарів (календар поставок, час транспортування).

Ці умови встановлюються в угоді з постачальником, що оформлена з постачальником товарів, і надалі використовуються в обробці “Управління запасами” для вибору оптимального постачальника.

По кожному постачальнику можна зберігати список тих позицій, які він постачає, і актуальні ціни (прайс-лист постачальника). Прайс-лист постачальника реєструється в рамках угоди з постачальником.

Передбачено можливість реєструвати ціни відповідно з різними умовами. Ціни постачальника можна реєструвати в момент оформлення документів поставки: замовлення постачальнику або документа “Надходження

Для порівняння цін різних постачальників, номенклатурні позиції постачальників зв’язуються з номенклатурою торгового підприємства. По кожному постачальнику можна зберігати перелік номенклатури, що він постачає із зазначенням назви і артикулу, як їх вказує постачальник. Інформація про номенклатуру постачальника використовується при підборі товарів в документи, при формуванні друкованих форм замовлень і документів надходження, для аналізу списку товарів, що поставляються постачальником, при формуванні замовлень.

Формування заявок на поповнення товарних запасів

У програмі передбачені різні способи формування заявок на поставку.

У разі здійснення регулярних поставок постачальник визначає умови поставки товарів, користувач може реєструвати замовлення, що надійшли від відділів підприємства, постачальнику або запропоновані постачальником замовлення (наприклад, постачальник готує пропозиції по даними торгових представників постачальника або за наданими постачальнику звітам комісіонера) і потім користувач має можливість контролювати дотримання умов поставки.

Замовлення постачальнику можуть також формуватися на основі аналізу тих потреб, які виникають на підприємстві. Для формування таких замовлень використовується обробка “Управління запасами”, за допомогою якої формуються замовлення різним постачальникам, виходячи з потреби в товарах. При розрахунку обсягу поставки автоматично аналізується “продаваність” товарів. При розрахунку обсягу запасів аналізуються всі потреби, у тому числі і внутрішні. Передбачено автоматичне заповнення термінів поставки відповідно до бажаної дати поставки. Оперативний контроль термінів поставки товарів здійснюється у списку замовлень.

Життєвий цикл замовлення, що оформлено, включає узгодження замовлення всередині компанії і з постачальником, отримання від постачальника підтвердження готовності виконати замовлення, уточнення графіка поставок, забезпечення оплати, оформлення фактичного надходження, з урахуванням додаткових витрат на  поставку.

Таким чином, система управління складськими запасами дозволяє враховувати всі потреби, зокрема і внутрішні (замовлення від власних магазинів, потреба в комплектуючих для складання і т. Д).

Система дозволяє:

 • Забезпечити максимальний обсяг запасу тих товарів на складі, які користуються активним попитом.
 • Прогнозувати попит товарів з урахуванням різних джерел попиту (наприклад, аналізуючи обсяг продажів за минулий період).
 • Не зберігати на складі зайвий запас товарів, які погано продаються (задовольняти потребу в таких товарах, тільки якщо їх замовив клієнт).
 • Вибрати оптимального постачальника завдяки автоматичній позначці постачальників з низькими цінами, обліку календаря поставок і часу доставки товарів постачальником.
 • Отримати інформацію:
  • про зіставлення дат запланованих і прострочених надходжень, відвантажень; про поточний і прострочений дефіциті запасів;
  • про стан запасів по днях в плановому періоді.

Система надає рекомендації про можливі способи усунення дефіциту:

 • переміщення з іншого складу (Замовлення на переміщення);
 • закупівля у постачальника (З можливістю вибору постачальника);
 • збірка комплектів товарів (Замовлення на складання / розбирання).

Застосування для управління складами

У прикладному рішенні “Управління торгівлею 8 для України” реалізовано детальний оперативний облік товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів товарів на підприємстві.

Прикладне рішення дозволяє:

 • управляти залишками товарів у різних одиницях виміру на безлічі складів; вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію;
 • деталізувати розташування товару на складі по місцях зберігання, що дозволяє оптимізувати збірку товарів на складі;
 • враховувати серії товарів (серійні номери, терміни придатності тощо);
 • задавати довільні характеристики товарів (колір, розмір, інші);
 • враховувати ВМД і країну походження; оформляти операції зборки/розбирання товарів; резервувати товари.

Організація складського господарства може бути різною, структура може бути як простою, так і досить ієрархічно складною. Склади або місця зберігання можуть бути як на території підприємства, так і розташовані віддалено.

Відомості про складські запаси можуть вводитися в інформаційну систему з високим ступенем деталізації: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити, …), До рівня серійних номерів і строків придатності товарів.

Для прискорення процесів надходження, відвантаження та інвентаризації товарів на складах можна використовувати різні види торговельного обладнання: сканери штрих-кодів, термінали збору даних.

У програмі реалізована схема ордерного складського обліку. Вона може незалежно включатися для операцій відвантаження і надходження. Складські ордери виписуються на підставі документів-розпоряджень, в якості яких можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень. Технологія роботи складу може будуватися цілком “від електронних розпоряджень”.

У програмі реалізовано адресне зберігання товарів, іншими словами: ведення залишків товарів в розрізі місць зберігання (осередків, полиць, стелажів), і упаковок товарів.

При цьому можливо як довідкове розміщення по осередках, коли вказується тільки, в яких осередках товар в принципі може перебувати, так і контроль залишків по осередках, коли ведеться точний облік за кількістю товару в кожній клітинці.

При використанні контролю залишків у складських осередках: система дозволяє управляти розкладкою товарів за місцями зберігання при вступі, складанні з місць зберігання при відвантаженні, переміщенні і розпаковці товарів. Алгоритми, що закладені в систему, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні товарів. Для товарів, які зберігаються і відвантажуються в упаковках різного розміру – можливо автоматичне формування завдань на розпаковку, при дефіциті упаковок меншого розміру.

У будь-який момент можна проконтролювати процес складання товарів на складі у відповідності з виданими “електронними” розпорядженнями або процес розміщення товару, що надійшов.

Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товарів, який включає формування розпоряджень на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному і фінансовому обліку.

Надходження товарів

Для відображення операцій надходження може використовуватися як спрощена схема документообігу так і докладний облік з використанням ордерної схеми і адресного складу.

Схема прийому товарів на адресному складі:

 • Прийом товарів оформляється на підставі раніше оформлених розпоряджень: замовлення постачальнику, надходження товарів, повернення від клієнта. В якості розпорядження може також використовувати угоду з клієнтом.
 • Оформляються прибуткові ордери, і товар надходить до зони приймання.
 • У зоні приймання здійснюється перевірка прийнятого товару відповідно до розпорядження.
 • За прибутковими ордерами формуються і роздруковуються завдання на розміщення.
 • Товар розміщується на складі в потрібних коморах.

Для підвищення ефективності роботи в програмі передбачено робоче місце з приймання товарів.

Відвантаження товарів зі складу

Відвантаження товарів:

 • Розпорядженнями на відвантаження є документи реалізації.
 • За ним автоматично формуються видаткові ордери. Якщо склад розділений на приміщення, то автоматично формуються видаткові ордери по кожному приміщенню, залежно від наявності товарів в приміщенні.
 • За видатковими ордерами автоматично формуються завдання на відбір товарів. При необхідності можуть формуватися завдання на переупаковку товарів.
 • Товари переміщуються в зону відвантаження.
 • Дані у видатковому ордері автоматично коригуються відповідно до фактично зібраними товарами.
 • Перевіряється правильність складу відібраних товарів за розпорядженням.
 • Товари відвантажуються клієнту.

Для підвищення ефективності роботи по збірці товарів передбачено робоче місце комірника з відвантаження товарів.

Інвентаризація переміщення товарів

На практиці процес інвентаризації на складі є тривалим, тому він оформляється в програмі в рамках наказу на інвентаризацію.

Процес оформлення інвентаризації можна представити у вигляді такої схеми:

У програмі передбачена можливість перераховувати товар в осередках без зупинки продажів. Комори на момент перерахунку блокуються. Після перерахунку товарів реєструються надлишки, нестачі товарів. На підставі цих даних аналізується можливість заліку пересортиці товарів.

Складські переміщення товарів

У програмі передбачена обробка, яка дозволяє розподілити надлишки та недостачі по організаціям з урахуванням залишків конкретних організацій і сформувати документи списання та оприбуткування.

У програмі реалізована функціональність з оформлення та виконання переміщень між складами, відпуск товарів на внутрішні потреби, операції зборки / розбирання.

Дані про плановані внутрішніх переміщеннях використовуються при розрахунку необхідних запасів товарів.

Серійний облік товарів

Програма дозволяє враховувати товари в розрізі серій і термінів придатності. Серії та терміни придатності є розрізом (аналітикою) складського обліку, можуть зазначатися при надходженні і відвантаження товару. Товари з серіями та термінами придатності можуть брати участь у внутрішньому товарообороті організації.

Для кожного виду номенклатури можна налаштувати свою політику обліку серій товарів.

Для продуктів можна вести облік за термінами зберігання товарів. Наприклад, при надходженні товарів виду “Продукти” вказується термін зберігання. При відвантаженні товарів з різними термінами придатності списуються автоматично товари відповідно з встановленою політикою обліку серій за принципом FEFO. Програма буде пропонувати списувати в першу чергу товари, в яких скоро закінчуються терміни придатності (first expire first out).

Інформацію про товари з терміном придатності можна подивитися у відповідному звіті.

Програма дозволяє організувати облік залишків серій товарів. Серією для різних товарів можуть виступати різні сутності: бобіни кабелю, рулони тканини, лінолеуму, виробничі партії фарби, серії мікросхем і т. П. Наприклад, при надходженні кабельної продукції вказуються серійні номери бобін, на яких намотаний кабель, і кількість кабелю в метрах для кожної бобіни. При оформленні відвантаження менеджер, залежно від того, скільки метрів кабелю необхідно клієнту, визначає номери тих бобін, які можна відвантажити клієнтові.

Також передбачено облік по конкретних серійним номерам товарів. Можна вказати серійні номери при відвантаженні товарів клієнту.

За допомогою звіту “Рух серій товарів” можна отримати інформацію про те, в який момент була зареєстрована серія (серійний номер, серія, термін придатності і т. Д.) Для конкретного товару, і коли була зроблена відвантаження даної серії (товару з серійним номером , певним терміном придатності, номером бобіни кабелю).

Мобільне робоче місце працівника складу

Комірники можуть працювати з програмою мобільно, за допомогою спеціалізованого терміналу збору даних та програмного модуля “Мобільне робоче місце комірника”. Реалізована підтримка двох основних розмірів екранів терміналів збору даних: 320х240, 240х320, і 320х320.

Мобільне робоче місце працівника складу може використовуватися на складі (приміщенні) з адресним зберіганням товарів. Коли для працівника складу створюється завдання на відбір, розміщення товарів, перерахунок товарів – завдання з’являється у списку на екрані мобільного робочого місця.

У процесі виконання завдання програма послідовно вказує, яку дію необхідно виконати – відсканувати номер комори, відсканувати товар в коморі, відсканувати серію товару. Таким чином, забезпечується послідовне виконання всіх операцій. При цьому може бути налаштований зручний для користувача порядок сканування.

Для зручності роботи – управління пристроєм може проводитися не тільки за допомогою сенсорного екрану, але і гарячими клавішами, інформацію про які, комірник весь час бачить на екрані. Також використовується кольорова індикація для наочності і прискорення роботи.

Передбачена обробка помилкових ситуацій. Наприклад, ручне введення штрих-коду при неможливості його сканування.

Доставка товарів

Програма дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися як власним транспортом, так і за допомогою зовнішньої транспортної компанії (перевізника). Всі завдання на перевезення формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду адрес доставки, а також з урахуванням вантажопідйомності транспортного засобу.

Фінанcи

Планування руху грошових коштів

У програмі забезпечується можливість планування, реєстрації надходжень і виплат готівкових та безготівкових грошових коштів. Узагальнені дані про планування руху грошових коштів представляються у вигляді платіжного календаря.

Надходження коштів планується виходячи з інформації про плановану оплату замовлень клієнтів. При плануванні надходження коштів також враховуються інші надходження грошових коштів (наприклад, надання кредитів).

Витрати грошових коштів плануються на підставі попередньо оформлених і затверджених заявок на витрачання грошових коштів. При плануванні може використовуватись контроль лімітів витрат коштів. При витраті коштів може здійснюватися контроль витрати коштів відповідно до раніше оформлених заявок на витрату коштів.

Підтримується Еквайринг: програма забезпечує можливість обліку надходжень та повернень коштів, що надійшли за допомогою банківських пластикових карт різних платіжних систем.

Визначення фінансового результату 

Облік собівартості ведеться в розрізі організацій, що дозволяє підвищити сумісність з бухгалтерським обліком. Є можливість обирати облікову політику обліку собівартості складських залишків в розрізі партій (документів надходження), а також списання партій при вибутті товарів за методом FIFO. Підтримуються наступні методи розрахунку собівартості запасів:

 • Середня за місяць;
 • FIFO (зважена оцінка);
 • FIFO (змінна оцінка).

Підтримується облік собівартості товарів в розрізі податкових призначень товарів.

Підтримується облік собівартості робіт. Роботи в програмі враховуються аналогічно товарам, але вони не зберігаються на складі, а числяться за підрозділом, який їх зробив або закупив.

Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться паралельно по підприємству в цілому, що дозволяє визначити фінансовий результат підприємства загалом, а також в розрізі напрямків діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко, наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектам тощо.

Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.

Реєстрація та облік інших витрат здійснюють у розрізі статей витрат і об’єктів додаткової аналітики, що обумовлена статтею витрат. Налаштування додаткової аналітики може бути виконано в режимі користувача. Наприклад, додаткові витрати на закупівлю або продаж можуть ставитися на відповідне замовлення, витрати на зберігання – на склад і таке інше. Це дозволяє, з одного боку, детально аналізувати структуру витрат, з іншого боку, співвідносити витрати з виручкою за тим самим об’єктам аналітики.

Інші витрати при розподілі можуть бути включені в собівартість товарних запасів або, за налаштованими правилами, списані безпосередньо на напрями діяльності, вони можуть бути враховані як витрати минулих і майбутніх періодів.

Фінансовий результат визначається шляхом співставлення витрат з отриманими доходами. У програмі реалізований повний контур обліку фінансових результатів, який включає в себе наступні напрямки.

 • Облік виручки і собівартості продажів.
 • Облік інших доходів і витрат.
 • Розподіл видатків на собівартість товарів.
 • Розподіл доходів і витрат на напрями діяльності.
 • Облік фінансових результатів.
 • Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів.

Контроль та аналіз діяльності підприємства

Звіт “Управлінський баланс” дає можливість контролю фінансового стану підприємства по статтях активів та пасивів в цілому по підприємству та з аналітикою по організаціях і підрозділах.

Прикладне рішення дозволяє налаштувати “приладову панель” керівника, виводячи на неї різноманітні показники діяльності підприємства.

Склад показників, алгоритми їх формування, форма подання можуть гнучко налаштовуватися.

Облік кредитів і депозитів

У програмі реалізований облік кредитів, депозитів і позик.

Функціонал програми дозволяє:

 • зберігати умови договорів позик, кредитів і депозитів;
 • вести графіки і фактичних оплат і нарахувань;
 • планувати руху грошових коштів за кредитами і депозитами в платіжному календарі;
 • проводити план-фактний аналіз платежів.

Регламентований облік згідно з українським законодавством 

У конфігурації ведеться облік ПДВ, акцизного податку з роздрібних продажів і Єдиного податку.

Підсистема обліку ПДВ, що реалізована в конфігурації “Управління торгівлею для України”, призначена для виписки податкових документів з можливістю їх вивантаження у форматі xml для реєстрації податкових документів в Єдиному державному реєстрі податкових накладних . Передбачено автоматичне нарахування податкових зобов’язань та кредиту.

При виписці документів поставки товарів, робіт, послуг та інших активів в підсистемі обліку ПДВ реєструється номенклатурний склад поставки. Передбачена автоматизована виписка податкових накладних з урахуванням суми нарахованих податкових зобов’язань та номенклатурного складу поставок. Для ручного запуску автоматичного формування та перевірки виписаних податкових накладних реалізовано спеціальне робоче місце.

Контролюється відповідність номенклатурного складу документів поставки та податкових накладних. У разі виявлення розбіжностей (оформлення документа продажу за раніше отриманим авансом, зміна раніше оформленого документа продажу) в автоматизованому режимі податкові накладні можуть бути змінені, або до них можуть бути виписані додатки 2 (розрахунки коригування). Можлива також ручна виписка податкових документів.

При фіксації документів надходження, реєструється номенклатурний склад поставки. Передбачено спеціальне робоче місце для відповідального за реєстрацію вхідних податкових документів. На підставі даних поставок автоматично заповнюється основна інформація про податковий документі, включаючи його товарну частину в розрізі ставок ПДВ.

Для цілей виписки податкових документів передбачено облік імпортних та підакцизних товарів в розрізі кодів УКТ ЗЕД. Підсистема обліку Єдиного податку, реалізована в конфігурації “Управління торгівлею для України”, призначена для обліку доходів і витрат платника Єдиного податку.

Доходи платника Єдиного податку, а також витрати платника Єдиного податку і ПДВ нараховуються при реєстрації вхідних і вихідних платіжних документів (надходження і списання безготівкових та готівкових грошових коштів). Доходи і витрати класифікуються за статтями, відповідними статтям Книги доходів (Книги доходів і витрат) платника Єдиного податку.

Формуються Книга доходів і Книга доходів і витрат платників єдиного податку.

Акцизний податок нараховується за ставкою 5% для всіх видів підакцизних товарів та всіх територій. Нарахування здійснює документ “Звіт про роздрібні продажі”. Акцизний податок не нараховується, якщо товар продається для комерційного використання. У цьому випадку в рядку документа заповнюється прапор “Для комерційного використання”.

В програмі реалізовано механізм визначення собівартості запасів в залежності від їх податкового призначення. Не підтримується придбання товарів для використання частково в оподатковуваних і не оподатковуваних операціях (в пропорційно оподатковуваних операціях). Підтримується придбання послуг для використання в оподатковуваних і не оподатковуваних операціях.

Чи не підтримується придбання товарів для використання в оподатковуваних і не оподатковуваних операціях (пропорційно оподатковуваних). Можливе придбання послуг для використання в оподатковуваних і не оподатковуваних операціях.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Сервіс FREDO Звіт надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази “Управління торгівлею для України”:

 • сформувати регламентовану звітність (З ” Управління торгівлею для України” заповнюються “Декларація по єдиному податку” для юр. осіб і фіз. осіб);
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • відправити звіти в контролюючі органи і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;отримувати розшифровки показників звітів FREDO Звіт в конфігурації;
 • реєструвати податкові документи в Єдиному державному реєстрі податкових накладних;
 • отримувати інформацію про зареєстровані в Єдиному державному реєстрі податкових накладних вхідні податкові документи;
 • обмінюватися податковими документами з контрагентами в електронному вигляді.

Користувачі можуть самостійно обирати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс FREDO Звіт.

Тісна інтеграція сервісу FREDO Звіт з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу FREDO Звіт в програмі.

Сумісна робота з бухгалтерськими конфігураціями 

Прикладні рішення “Управління торгівлею для України” і “Бухгалтерія для України” системи програм 1С:Підприємство можна використовувати для роботи в спільному режимі. Одночасне використання двох конфігурацій надає:

 • Підвищення ефективності управління торговельним підприємством. Консолідацію даних управлінського та бухгалтерського обліку.
 • Наявність в конфігурації “Управління торгівлею для України” всіх даних, необхідних для управління торговельним підприємством.
 • Наявність в конфігурації “Бухгалтерія для України” всіх даних, необхідних для регламентованого обліку і здачі звітності.
 • Можливість роботи співробітників у звичній для себе середовищі:
  • бухгалтера працюють в конфігурації “Бухгалтерія для України”;
  • менеджери працюють в конфігурації “Управління торгівлею для України”.

Обмін даними між конфігураціями “Управління торгівлею для України” і “Бухгалтерія для України” виробляється на рівні документів та довідкової інформації.

Документи та довідкова інформація можуть створюватися у конфігурації “Управління торгівлею для України” і мігрувати в конфігурацію “Бухгалтерія для України”. При передачі документів з конфігурації “Управління торгівлею для України” в конфігурацію “Бухгалтерія для України” не переноситься інформація, відображена тільки в оперативному обліку (наприклад, інформація про ордери на товари), але автоматично додається інформація, необхідна для правильного відображення документів у бухгалтерському та податковому обліку (рахунки обліку товарів, рахунки обліку розрахунків з контрагентами і т.д.). Можливо також і зворотна міграція документів і довідників. Наприклад, в конфігурації “Бухгалтерія для України” вводиться інформація про платежі, і ця інформація мігрує в конфігурацію “Управління торгівлею для України”.

З конфігурації “Бухгалтерія для України” в конфігурацію “Управління торгівлею для України” вивантажуються документи, пов’язані з операціями руху готівкових та безготівкових грошових коштів (Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, Платіжне доручення вхідне, Платіжне доручення вихідне та ін. ), а також нормативно-довідкова інформація.

Ціна: 8400,00  (без ПДВ)

Без ПДВ: (згідно п. 26 підр. 2 розділу XX ПКУ)